top of page

ค้นหาช่องโหว่ในโค้ดของคุณ อย่ารอให้ใครมาโจมตี

Dynatrace สามารถตรวจจับช่องโหว่ระดับ code-level โดยประเมินความเสี่ยงจากทุกๆ request ที่ผ่านไปยัง application ของคุณ

การประเมินความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ได้ถูกติดตั้งไว้นั้นเป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบัน เนื่องจาก Digital Landscape มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น และความอันตรายของการโจมตีด้านไซเบอร์ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยปริมาณข้อมูลที่เก็บรวบรวมและประมวลผลที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมั่นใจว่าระบบได้รับการป้องกันและปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทุกๆองค์กรต้องสามารถระบุช่องโหว่หรือจุดบอดของแอปพลิเคชันตัวเองได้ก่อนที่จะมีผู้ที่ประสงค์ร้ายเข้ามาโจมตีได้

การตรวจสอบความปลอดภัยขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันข้อมูล ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าไม่ให้ถูกบุกรุก และยังช่วยรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า พาร์ทเนอร์ และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ การตรวจสอบความปลอดภัยยังช่วยองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ซึ่งมักกำหนดให้อยู่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม องค์กรยังพบเจอกับความท้าทายหลายอย่างในการทดสอบความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง:


Limited resources: ทั่วทั้งโลกมีความยากมากขึ้นที่จะหาและจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอในการทดสอบความปลอดภัย


High false-positive rates: เครื่องมือการทดสอบความปลอดภัยแบบดั้งเดิมจะสร้างผลลัพธ์ที่มากมาย แต่ละผลลัพธ์ต้องถูกประเมินโดยทีมพัฒนาซึ่งนำไปสู่การเสียเวลาและความพยายามในการระบุช่องโหว่ที่เป็นจริง


Keeping up with evolving threats: ภัยคุกคามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการค้นพบการโจมตีใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการโจมตีที่รู้จักเดิมๆ อยู่เสมอ จึงทำให้ยากต่อบุคลากรด้านความปลอดภัยที่จะติดตามและทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกๆ ภัยคุกคาม


การตรวจหาช่องโหว่ระดับ Code ของ Dynatrace

การตรวจหาช่องโหว่ระดับ Code ของ Dynatrace จะประเมินความเสี่ยงของทุก request ที่ผ่านไปยังแอปพลิเคชันของคุณเพื่อค้นหาช่องโหว่ และวิเคราะห์ลึกลงไปถึงในระดับโค้ดแอปพลิเคชันที่ให้ไว้ โดย OneAgent® ช่วยติดตามข้อมูลที่อาจเป็นช่องโหว่ภายในแอปพลิเคชัน การรวมความเข้าใจเหล่านี้กับ Dynatrace Smartscape® topology จะช่วยให้คุณประเมินผลกระทบของความเสี่ยงต่อระบบได้อย่างแม่นยำมากขึ้น


การตรวจหาช่องโหว่ระดับโค้ดเสริมสร้างความสามารถในการตรวจหาช่องโหว่ที่มีอยู่แล้วใน Runtime Vulnerability Assessment โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจหาช่องโหว่ที่รู้จักใน Libraries และ Components ต่างๆจากแหล่งภายนอก และเริ่มต้นในการตรวจหาช่องโหว่ในโค้ดที่เป็น Unknown และ zero-day weaknesses


วิธีการนี้แตกต่างจาก security testing วิธีอื่นๆ ที่ขึ้นอยู่กับที่สคริปต์และเครื่องมือที่เขียนไว้ล่วงหน้าหรือการทดสอบและตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อระบุจุดอ่อนด้านความมั่นคงปลอดภัย

ตัวอย่างเช่น Developer หรือ Tester สามารถจัดเตรียมการทดสอบสำหรับกรณีที่อาจจะปัญหาทั้งหมดที่พวกเขาสามารถคาดเดาได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจหาช่องโหว่ระดับโค้ดของ Dynatrace ใช้ข้อมูลจากผู้ใช้จริงเพื่อประเมินค่าเสี่ยงของทุกเส้นทางของโค้ดในระหว่างการใช้งาน การระบุช่องโหว่ได้ก่อนจะช่วยให้เราสามารถแก้ไขโค้ดในส่วนนั้นได้ก่อนที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายเข้ามาโจมตี


การตรวจหาช่องโหว่ระดับ Code ให้ข้อมูล deep insight ในแต่ละช่องโหว่ที่ตรวจพบ:

· Location of the vulnerability ในโค้ดของคุณ

· Affected processes

· Context and details ที่ขึ้นอยู่กับประเภทของช่องโหว่

· Potential impact การประเมินความร้ายแรงที่พิจารณาจาก Environment ของคุณ


การตรวจหาช่องโหว่ระดับ Code มีความสำคัญกับทั้ง pre-production และ production environment


การตรวจหาช่องโหว่ในขณะที่กำลังพัฒนาจะช่วยให้ลดต้นทุนจ่ายในการแก้ไข้ช่องโหว่นั้นได้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบว่าผู้ใช้งานจริงใช้งานแอปพลิเคชันของคุณใน production แล้วเห็นข้อมูล insight ก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าการทดสอบบน pre-production และยังช่วยในการเปิดเผยช่องโหว่ใน code path จริงซึ่งจะไม่เหมือนกับกระบวนการทดสอบที่จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนนี้ การตรวจสอบช่องโหว่ระดับโค้ดนี้ถูกออกแบบมาแล้วและอยู่ใน Product-ready performance footprint ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้เปิดใช้งานการผ่าน Environment ของคุณได้แล้ว

Commentaires


bottom of page