top of page
GR Logo Full.png

Guardrails เป็น Platform ที่ทำให้ Application Security เป็นเรื่องง่ายขึ้นสำหรับทีม Security และทีมพัฒนาระบบ สามารถสแกน
ตรวจจับ และให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

GuardRails ช่วยเร่งความเร็วให้กับ Application Security Lifecycle

โดยช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และยังทำให้ทีมด้านความปลอดภัยได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที

ด้วยความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สูง

Guardrails SAST: ทำให้ AppSec ง่ายขึ้นและดีขึ้น

Static Application Security Testing (SAST) มีความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทุกขนาดเป็นอย่างมาก โดย SAST ของ Guardrails นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกของ Source code ของแอปพลิเคชันของคุณ ช่วยตรวจจับช่องโหว่และรับประกันคุณภาพตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Life Cycle SDLC)

Screenshot 2023-11-09 110854.png

เราทำให้ชีวิตของทีม Security ดีขึ้น
โดยทำให้การทำงานของนักพัฒนาง่ายขึ้น

รวดเร็วและง่ายขึ้น

เราฝังการสแกนไว้ภายในระบบควบคุมเวอร์ชันของคุณ และรองรับมากถึง 22 ภาษา / Guardrails ครอบคลุมพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องไปแตะ Pipeline CI ของคุณเพื่อทำการสแกนช่องโหว่อีกด้วย

Screenshot 2023-11-13 165503.png
DIGITAL IMMUNE SYSTEM (26).png

พูดคุยกับเรา
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Digital Transformation

เราพร้อมให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยแนวทางที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

bottom of page