top of page
เทคโนโลยี

การตรวจสอบ AWS

AWS Monitoring

Dynatrace ได้บุกเบิกและขยายการรวบรวมข้อมูล
ความสามารถในการสังเกตในสภาพแวดล้อมคลาวด์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจาก metrics, logs และ traces,

 

Dynatrace ยังรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้
สำหรับการมองเห็นแบบ end-to-end อย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบคำตอบได้ ไม่เพียงแค่
ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการสังเกตการณ์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในสภาพแวดล้อม AWS ไฮบริดคลาวด์

aws partner

เพลิดเพลินกับประสบการณ์การสั่งซื้อที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยบน  AWS Marketplace

AWS Monitoring
Azure monitoring
Azure Monitoring

การตรวจสอบ Azure

ความสามารถในการสังเกตขั้นสูง
สำหรับสภาพแวดล้อม Azure ทั้งหมดของคุณ

ความสามารถในการสังเกตการณ์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในสภาพแวดล้อม Azure

Dynatrace เป็นแหล่งความจริงเดียว
สำหรับแพลตฟอร์มคลาวด์ของคุณ ช่วยให้คุณตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐาน Azure ทั้งหมดของคุณ

Dynatrace Platform
Microsoft azure
Google Cloud monitoring

การตรวจสอบ Google Cloud

ความสามารถในการสังเกตการณ์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในสภาพแวดล้อม Google ไฮบริดคลาวด์

Dynatrace ได้บุกเบิกและขยายการรวบรวมข้อมูล
ความสามารถในการสังเกตในสภาพแวดล้อมคลาวด์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจาก metrics,
logs และ traces

Dynatrace ยังรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้
สำหรับการมองเห็นแบบ end-to-end อย่างครบถ้วน
วยให้คุณสามารถส่งมอบคำตอบได้ ไม่เพียงแค่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Clound
Kubernetes monitoring
Kubernetes

การตรวจสอบ Kubernetes

สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เร็วขึ้นด้วยศักยภาพเต็มรูปแบบของ Kubernetes และความสามารถ ในการสังเกตการณ์ขั้นสูง และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
ของ Dynatrace

การสังเกต Kubernetes แบบ full stack อย่างอัตโนมัติ

ทำความเข้าใจการพึ่งพากันของไมโครเซอร์วิส ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม และการใช้ทรัพยากร Kubernetes

Red Hat OpenShift monitoring

การตรวจสอบ Red Hat OpenShift

การใช้ AI และระบบอัตโนมัติ เพื่อเร่งการรับภาระงานของแอปพลิเคชัน
มาใช้บน OpenShift ง่ายกว่าที่เคย

ตรวจสอบ Red Hat Openshift ได้โดยอัตโนมัติ
ปลดล็อคทุกมิติของการ monitor แบบเดิม ๆ

ลักษณะไดนามิกของคอนเทนเนอร์ OpenShift และไมโครเซอร์วิส
ทำให้เครื่องมือตรวจสอบแบบดั้งเดิมล้าสมัย วิธีการแบบเก่า
ในการติดตั้งเอเจนต์ประเภทต่างๆ ด้วยตนเองหรือการรวบรวม
และเชื่อมโยงเมตริกนั้นไม่ได้ผล

Red Hat OpenShift monitoring
ServiceNow integration
ServiceNow integration

การรวม ServiceNow

โทโพโลยีแบบเรียลไทม์สำหรับสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์แบบไดนามิก
เปิดใช้งานคำตอบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนด้วย AI
และระบบอัตโนมัติที่ต่อเนื่อง

Dynatrace และ ServiceNow มอบเวิร์กโฟลว์ ITOM อัตโนมัติแบบวงปิดพร้อมความช่วยเหลือจาก AI เพื่อคำตอบที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น โทโพโลยีที่แม่นยำ และการจับคู่บริการด้วยสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์

VMware Tanzu monitoring

การตรวจสอบ VMware Tanzu

เร่งการนำแอปพลิเคชันไปใช้ — ง่าย อัตโนมัติ ขับเคลื่อนด้วย AI

ความสามารถในการสังเกตการณ์แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในสภาพแวดล้อม VMware Tanzu

Dynatrace ได้บุกเบิกและขยายการรวบรวมข้อมูลความสามารถ
ในการสังเกตในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นอกจาก metrics, logs และ traces

Dynatrace ยังรวบรวมข้อมูลประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับการมองเห็นแบบ end-to-end อย่างครบถ้วน ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบคำตอบได้
ไม่เพียงแค่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

VMware Tanzu monitoring
DIGITAL IMMUNE SYSTEM (26).png

พูดคุยกับเรา
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Digital Transformation

เราพร้อมให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยแนวทางที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

bottom of page