top of page

Software Automated Testing ที่จะช่วยให้ Automated tester ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

สวัสดีปีใหม่ 2567 ครับ คุณผู้อ่านทุกคนน่าจะชาร์จพลังจากการพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวกันมาแล้วใช่ไหมครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่ ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับเรามาเริ่มต้นปีกับเครื่องมือที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทดสอบ ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผมจะมาแชร์เครื่องมือที่เป็น Software Automated Testing ที่ชื่อ Tricentis ให้ทุกคนได้ทราบกันครับ

 

Tricentis คืออะไร มี products อะไรบ้าง แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร มีข้อดีอะไรบ้างที่จะสามารถเข้ามาช่วยให้ Business ของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยครับ


Tricentis เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทดสอบอัตโนมัติ (software automated testing) มีเครื่องมือ และบริการต่างๆ ที่ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทดสอบซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Products หลักของ Tricentis ประกอบด้วย


Tosca: แพลตฟอร์มการทดสอบแบบอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันการทำงาน (Automate Functional Test) ที่สามารถทดสอบแอปพลิเคชันบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง Web Application, Mobile Application และแอปพลิเคชันบน desktop


Neoload: แพลตฟอร์มการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) สำหรับจำลองโหลดการใช้งานจริงของผู้ใช้บนแอปพลิเคชัน


qTest: แพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบ (Test Management) ที่ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลังจากที่ทุกท่านรู้คร่าวๆแล้วว่า Tricentis คืออะไร ผมจะพาทุกท่านเข้าไปเจาะลึกเกี่ยวกับรายละเอียดproducts ของ Tricentis แต่ละตัวกันดีกว่า สามารถทำอะไรได้ และมีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กรของทุกท่านครับ


Tricentis Tosca เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบอัตโนมัติสำหรับฟังก์ชันการทำงาน (Automate Functional Test) ที่สามารถทดสอบแอปพลิเคชันบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง Web Application, Mobile Application และแอปพลิเคชันบน desktop Tosca ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถสร้าง และเรียกใช้ชุดทดสอบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย โดยใช้วิธีการแบบ Codeless เพียงแค่ใช้การ Scan หน้าเว็บแล้วเลือกปุ่ม, กล่องข้อความ หรือ Fieldต่างๆ และรันการทดสอบตามที่ได้มีการ Setup ได้เลย


ตัวอย่างคร่าวๆ ของสิ่งที่ Tosca สามารถทดสอบได้ ได้แก่:

การทดสอบ Web Application: การทดสอบอินพุต และเอาต์พุตของหน้าเว็บ การทดสอบการข้ามหน้า การทดสอบการเข้าสู่ระบบ และลงชื่อออก


การทดสอบ Mobile Application: การทดสอบอินพุต และการโต้ตอบของผู้ใช้ การทดสอบการตอบสนองของแอปพลิเคชันต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การพลิกหน้าจอ


การทดสอบแอปพลิเคชันบน desktop: การทดสอบ Input และ Output ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การทดสอบการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลิเคชัน

 

Tricentis NeoLoad เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบประสิทธิภาพที่ใช้จำลองผู้ใช้จำนวนมากเพื่อทดสอบแอปพลิเคชันภายใต้โหลดจริง ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถระบุ และแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพก่อนที่จะเปิดตัวแอปพลิเคชันสู่สาธารณะ NeoLoad รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันบนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง Web Application, Mobile Application และแอปพลิเคชันบน desktopตัวอย่างคร่าวๆ ของสิ่งที่ NeoLoad สามารถทดสอบได้ ได้แก่:

Capacity testing: การทดสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้พร้อมกันได้กี่คนโดยไม่เกิดปัญหา

Sustainability testing: การทดสอบว่าแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นภายใต้โหลดที่หนักหน่วงเป็นเวลานาน

API performance testing: การทดสอบว่า API ของแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อคำขอได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

Tricentis qTest เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบที่ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ qTest รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง Web Application,Mobile Application และแอปพลิเคชันบน desktop ตัวอย่างคร่าวๆ ของสิ่งที่ qTest สามารถทำได้ ได้แก่

การวางแผนการทดสอบ: qTest ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถวางแผนการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องมือ และฟังก์ชันต่างๆ เช่น การสร้างแผนทดสอบ การติดตามความคืบหน้าของแผนทดสอบ และการจัดการข้อกำหนด


การดำเนินการทดสอบ: qTest ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเรียกใช้ชุดทดสอบ การติดตามผลลัพธ์การทดสอบ และการจัดการข้อบกพร่อง


การติดตามการทดสอบ: qTest ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถติดตามการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ เช่น การรายงานผลลัพธ์การทดสอบ การเปรียบเทียบผลการทดสอบ และการวิเคราะห์ผลการทดสอบ

 

Tricentis Data Integrity เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (data integrity testing) ที่ช่วยทีม Automated tester สามารถระบุและแก้ไขข้อบกพร่องด้านความสมบูรณ์ของข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เดี๋ยวเรามาขยายความคำว่า Tricentis Data Integrity กันว่าคืออะไรครับ

Data Integrity คือ คุณสมบัติของข้อมูลที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีความสอดคล้องกัน ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลสูงจะช่วยส่งเสริมให้ระบบสารสนเทศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้


Tricentis Data Integrity รองรับการทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลบนทุกแพลตฟอร์มและทุกสภาพแวดล้อม รวมถึงฐานข้อมูล ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบ Customer Relationship Management (CRM)


ตัวอย่างคร่าวๆ ของสิ่งที่ Tricentis Data Integrity สามารถทำได้ ได้แก่


การทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล: Tricentis Data Integrity ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทดสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลได้หลากหลายวิธี เช่น การทดสอบการนำเข้าและส่งออกข้อมูล การทดสอบการประมวลผลข้อมูล และการทดสอบการรายงานข้อมูล


การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด: Tricentis Data Integrity ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทดสอบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้หรือไม่ เช่น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ


การทดสอบความถูกต้องของข้อมูล: Tricentis Data Integrity ช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทดสอบว่าข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ เช่น การทดสอบว่าข้อมูลมีค่าที่ถูกต้องในช่วงที่กำหนด หรือข้อมูลมีความสอดคล้องกันหรือไม่

 

การนำ Tricentis เข้ามาปรับใช้ในองค์กร จะช่วยให้องค์กรยกระดับคุณภาพซอฟต์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น, ทำให้กระบวนการ Test มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ยืดหยุ่นมากขึ้น และทีม Automated tester สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ Tricentis สามารถช่วยระบุ แก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่อง, ช่วยให้การทดสอบแอปพลิเคชันได้เร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ, รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันบนทุกแพลตฟอร์มและทุกสภาพแวดล้อม ซึ่งช่วยให้ทีม Automated tester สามารถทดสอบแอปพลิเคชันได้ในทุกสถานการณ์ และช่วยให้ทีม Automated tester สามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

 

สำหรับท่านที่สนใจ Tricentis สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างได้เลยครับ


บริษัท ดีพีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

Comments


bottom of page