top of page

GuardRails คืออะไร? GuardRails จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับ applications ของคุณได้อย่างไร?

Guardrails เป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัยแอปพลิเคชัน (Application Security Tool) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในแอปพลิเคชันของตนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก่อนที่จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันนั้นๆ ลงสู่ตลาด ด้วยการใช้ Guardrails นักพัฒนาสามารถปรับปรุงคุณภาพของโค้ดและเพิ่มความปลอดภัยให้กับแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ฟังก์ชันหลักและการทำงานของ Guardrails

Guardrails ใช้เทคนิคการสแกนช่องโหว่หลายประเภทเพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในโค้ดแอปพลิเคชัน แต่ละเทคนิคมีวัตถุประสงค์และข้อดีที่แตกต่างกัน ดังนี้:


  1. Static Application Security Testing (SAST): SAST คือการวิเคราะห์โค้ดแหล่งที่มา (source code) โดยไม่ต้องเรียกใช้โปรแกรม เทคนิคนี้ช่วยให้สามารถตรวจจับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่ซอฟต์แวร์จะถูกส่งไปใช้งานจริง2. Dynamic Application Security Testing (DAST): DAST คือการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันจากภายนอกในสภาพแวดล้อมการเรียกใช้จริง มันสามารถตรวจจับช่องโหว่ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียกใช้แอปพลิเคชัน เช่น ช่องโหว่ในการจัดการเซสชันหรือการตรวจสอบข้อมูลที่เข้ามา


3. Software Composition Analysis (SCA): SCA คือการวิเคราะห์และตรวจสอบไลบรารีและองค์ประกอบซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ใช้ในแอปพลิเคชัน มันช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขช่องโหว่ที่อาจอยู่ในคอมโพเนนท์เหล่านั้น รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไลบรารีที่ล้าสมัยหรือไม่ปลอดภัย


Secrets Detection: การตรวจจับ Secrets เป็นกระบวนการหาข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผย เช่น รหัสผ่าน, คีย์ API, และเครดิตเชียลอื่นๆ ที่อาจถูกฝังอยู่ในโค้ด การตรวจจับ Secrets ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปยังสาธารณะหรือตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี


4. Infrastructure as Code (IaC) Security: IaC เป็นการจัดการและกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐานผ่านโค้ด การตรวจสอบความปลอดภัยของ IaC ช่วยให้สามารถตรวจสอบและรักษามาตรฐานความปลอดภัยในการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยงจากการคอนฟิกที่ผิดพลาดหรือไม่ปลอดภัยการใช้เทคนิคเหล่านี้ร่วมกันใน Guardrails ช่วยให้สามารถตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในแอปพลิเคชันได้อย่างครอบคลุม จากการวิเคราะห์ทั้งในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น, ไลบรารีของบุคคลที่สาม, และแม้กระทั่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งาน ด้วยการใช้ Guardrails ทีมพัฒนาสามารถสร้างและเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ อีกทั้ง Guardrails ยังตรวจสอบโค้ดอย่างต่อเนื่อง (Continuous Code Scanning): ทำการสแกนโค้ดอย่างต่อเนื่องเพื่อหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เช่น SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), และช่องโหว่อื่นๆ ที่อาจเป็นอันตราย อีกทั้งยังสามารถกำหนดค่าและปรับแต่งกฎการตรวจสอบเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการและมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กร

 

การเลือกใช้ GuardRails สำหรับไอทีในองค์กรมีหลายข้อดีที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงความปลอดภัยแอปพลิเคชันและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและระบบไอที


GuardRails ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจจับและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ก่อนที่จะเกิดผลกระทบทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ เช่น GDPR, HIPAA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การใช้ GuardRails ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถระบุและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยได้เร็วขึ้น ลดเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ซอฟต์แวร์ถูกเปิดตัว การป้องกันปัญหาความปลอดภัยล่วงหน้าสามารถช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ความปลอดภัยและการฟื้นฟูระบบการมีแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า นอกจากนี้ GuardRails ยังช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มคุณสมบัติและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัย


GuardRails ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์และปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ การมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในตลาดและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน


GuardRails ให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีระบบการตรวจสอบและการรายงานที่ดีช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยได้ตามจำเป็น


จากข้อมูลทั้งหมด จะเห็นได้ว่าการใช้ Guardrails ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นมีความสำคัญมาก เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์และช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญของบริษัทและลูกค้า นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือนี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐานใหม่ๆ การใช้ Guardrails จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งาน


ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับ แล้วเจอกันบทความหน้านะครับ


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ


Comments


bottom of page