top of page
Infrastructure Monitoring

Observability ที่ชาญฉลาดและทำงานโดยอัตโนมัติ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเชื่อมโยงและนำมาประมวลผลร่วมกันโดยปัญญาประดิษฐ์

เพื่อสรุปเป็น "คำตอบ" ทั้งจากเครื่องในศูนย์ข้อมูล บริการบนคลาวด์ หรือในคอนเทนเนอร์

วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน

ขนาดใหญ่ได้ทันที

รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานปริมาณมหาศาลด้วยความเร็วและความคุ้มค่าโดยใช้คลังเก็บข้อมูลเชิงสาเหตุ


Grail ช่วยปลดล็อกคุณค่าจากข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของคุณ

โดยการเชื่อมต่อและวิเคราะห์โดยอัตโนมัติพร้อมกับความสามารถในการสังเกต

ความปลอดภัย และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมด

process-monitoring-haproxy.jpg

Observability

เชิงลึกที่ขยายไปครอบคลุม

ทั่วทั้งศูนย์ข้อมูล

วัดประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร และ Log ของโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศทั้งหมด ตั้งแต่คอนเทนเนอร์ เซิร์ฟเวอร์ในศุนย์ข้อมูล ไปยังบริการบนคลาวด์ทั้งแบบ Iaas, Paas และ Saas ได้ทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Kubernetes, Openshift และ Cloud Foundry

ทราบปัญหาได้ทันท่วงที

เพื่อให้ทีมคุณทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะตรวจสอบโครงสร้างของระบบ Infrastructure ทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่อง สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติ รวมไปถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อธุรกิจทำให้สามารถโฟกัสไปยังจุดที่สำคัญยิ่งได้กว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างนวัตกรรมหรือผลลัพธ์ทางธุรกิจ

apmusecases-problemevolution-1918-7cc954c834_v3.jpg
log-metrics.jpg

สร้างตัวชี้วัดจาก Log

นำ Log จากส่วนต่างๆ มาสร้างตัวชี้วัด

เพื่อขยาย Observability ให้ครอบคลุม

สร้างการทำงานร่วมกันระหว่างทีมด้วยการใช้แพลตฟอร์มเดียวสำหรับทุกงาน

ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพของโครงสรา้งพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม ที่จะบูรณาการรวมการวัดประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ เข้ากับข้อมูลเชิงลึกของแอพลิเคชั่น เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม และยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ที่จะนำมาซึ่ง "คำตอบ" ที่แม่นยำ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาการแจ้งเตือนปรริมาณมหาศาลจากเครื่องมือที่มีหลากหลาย ให้ทีมของคุณมีเวลาในการใส่ใจในเรื่องที่สำคัญกว่า

dynatrace-dashboard.jpg
smartscape-in-servicenow.jpg

Incident Management ในแบบอัตโนมัติเพื่อการแก้ปัญหาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ความสามารถในการวัดประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของ Dynatrace สามารถเชื่อมต่อเป็นเนื้อกันกับเครื่องมือ ITSM เช่น ServiceNow ได้ เพื่อให้มีการอัพเดท CMDB อย่างสม่ำเสมอ สร้างหรือปิด Ticket โดยอัตโนมัติ และสั่งให้ Workflow ทำงานเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นได้

INTERACTIVE TOUR

เอาชนะความซับซ้อนของ Kubernetes

ให้ Dynatrace ช่วยคุณควบคุม Kubernetes ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม

การใช้ทรัพยากร Kubernetes ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และการพึ่งพาไมโครเซอร์วิส ทำให้การสังเกตเป็นไปโดยอัตโนมัติและการวิเคราะห์ความผิดปกติและประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบ full-stack

dt_producttour-image_2023-02-03-174513_vkxg.jpg

เปิดประสบการณ์ด้วยตัวคุณเอง

คุณสามารถเริ่มทดลองผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเพียง
กรอกอีเมลลงในช่อง เพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม

DPM
DIGITAL IMMUNE SYSTEM (26).png

พูดคุยกับเรา
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ Digital Transformation

เราพร้อมให้คำปรึกษา และนำเสนอโซลูชันเพื่อช่วยให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อนให้ง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยแนวทางที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก พร้อมขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

bottom of page